Tekno Yatırım

Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı'nın “Teknoloji Ürün Yatırım Destek Programı”  başvuruları 21 Temmuz 2014 tarihinde başlamıştır. Program kapsamında; Ar-Ge projelerini tamamlayan firmaların yatırımları için Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından %40’a kadar hibe, %50’ye kadar faiz ve %75’e kadar da işletme gideri desteği vermektedir. Ar-Ge ve yenilik projesi/faaliyeti çıktılarının ticarileşmesi ve yatırımı için hazırlanmış olan Program ile teknoloji tabanlı ürün yatırımlarının desteklenmesi hedeflenmektedir. Ayrıntılı bilgi  için https://teknoyatirim.sanayi.gov.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Yeni düzenlemeyle program sadece TÜBİTAK tarafından yürütülmektedir. Program, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur.

“Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik" ve “Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları” uygun olarak yürütülen programın amacı, sanayi kuruluşlarının Ar-Ge Projelerine %60’a varan oranlarda hibe şeklinde destek sağlamaktır

1511 Programı Kapsamında Yeni Çağrılar

1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı; ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında sağlanacak desteklerle,

teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılmasımevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi özgün teknolojilerin geliştirilmesi teknolojik gelişimde ivme kazanılması hedefleniyor.Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı destek kapsamı nelerdir?

Ülkemizde, Ar-Ge faaliyetlerinin önemli bir bölümü büyük ölçekli işletmelerle sınırlı olup, ülke sanayinin %98’ini oluşturan KOBİ’lerin Ar-Ge faaliyetleri istenilen düzeyin altında kalmıştır. Yukarıda belirtilen stratejik hedeflere ulaşmak için piyasa koşulları ve uluslararası anlaşmalar kapsamındaki yükümlülükler dahilinde, KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik projeleri için farklılaştırılmış bir destek programı TÜBİTAK tarafından kurgulanmış ve uygulamaya alınmıştır.

Projelere program kapsamında sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.

AR-GE Merkezi Personel Sayısı Değişikliği

18 Haziran 2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmî Gazete ‘de  “5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme FaaliyetlerininDesteklenmesi Hakkında Kanun Kapsamında Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilebilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespitine Dair Karar” yayınlanmıştır.

Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilebilecek en az tam zaman eş değer Ar-Ge personeli sayısı 30 olarak belirlenmiştir. Temmuz 1 itibari ile yürürlüğe girecektir.

Resmi gazeteye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/06/20140618-1.htm