KOSGEB Endüstriyel Uygulama Programı nedir?

KOSGEB Endüstriyel Uygulama Programı kapsamında, yeni bir ürün ve hizmetin üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün veya süreçlerinin pazar uygun şekilde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projelere hibe ve faizsiz kredi yoluyla destek verilmektedir. Bu konu başlıklarından biri veya daha fazlasını yapmak amacıyla makine yatırımı, üretim makinası almak isteyenlerin öncelikle, başta TÜBİTAK veya devlet destekli olmak üzere Ar-Ge projesi tamamlamaları gerekmektedir. Devlet tarafından desteklenmiş ve son 1 yıl içinde başarı ile tamamlanmış Ar-Ge ve/veya inovasyon projeniz varsa KOSGEB’in sunduğu “Endüstriyel Uygulama Projesi” sayesinde Ar-Ge sonucunda geliştirdiğiniz ürünün seri imalatı için gerekli makine, cihaz, kalıp ve üretim hattı yatırım projelerinizi bu program ile hayatta geçirebilirsiniz.

KOSGEB Endüstriyel Uygulama Programı destek kapsamı nedir?

Endüstriyel Uygulama Programı

Harcama Üst Limiti

DestekOranı

Destek Üst Limiti

Personel Gideri Desteği

133.000 TL

% 75

100.000 TL

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği(Hibe)

200.000 TL

% 75

150.000 TL

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği(Faizsiz Geri Ödemeli)

266.000 TL

% 75

200.000 TL

TOPLAM

600.000 TL

 

450.000 TL