1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı nedir.?

Ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında sağlanacak desteklerle,

-Teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması

-Mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi

-Özgün teknolojilerin geliştirilmesi

-Teknolojik gelişimde ivme kazanılması hedeflenmektedir.