İNOPARK Teknoloji, Ar-Ge, Yönetim, Stratejik Planlama, Üretim, Yatırım ve Pazarlama alanlarında proje yönetimi, finansman, ilişki ve iletişim yönetimi konularında üretim ve hizmet sektörlerindeki kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek amacıyla kurulmuştur. Firmamız, üstlendiği misyon ve vizyon doğrultusunda firmaların Yönetim, Ar-Ge ve Pazarlama odaklı yeniden yapılanması çerçevesinde yurt içi ve yurt dışında kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör işletmeleri ile işbirliği yaparak hizmet kapsamını genişletmekte ve uzman kadrosunu da güçlendirmektedir. 

İNOPARK sahip olduğu geniş işbirliği ağı ve disiplinler arası uzman havuzu ile yenilikçi fikirlerin ulusal ve uluslararası projelerle pratik hayata geçirilmesi ve ticarileşmesi için çözümler sunan bir danışmanlık şirketidir. Kamu kurumları, Sivil Toplum Kuruluşları ve ticari işletmelere hibe destekleri ile finansman desteği yanında stratejik sentez ve planlama teknikleriyle proje fikirlerinin oluşturulması ve geliştirilmesi, teknik işbirliklerinin kurulması hizmetleri sunmaktadır.  
 
İNOPARK ulusal ve uluslararası iş dünyası, teknoloji ve araştırma merkezleri ile işbirliği sayesinde en doğru ve kısa yoldan proje yönetimi, risk ve etki analizi, analiz, prototipleme, test ve simülasyon teknikleriyle; teknoloji geliştirme, teknoloji transferi ve ürün pazarlaması konularında ‘yüz-yüze’ ilişkiler ile bilginin ürüne, ürünün ticarete dönüşümünü sağlamaktadır.