Tekno Yatırım

Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı'nın “Teknoloji Ürün Yatırım Destek Programı”  başvuruları 21 Temmuz 2014 tarihinde başlamıştır. Program kapsamında; Ar-Ge projelerini tamamlayan firmaların yatırımları için Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından %40’a kadar hibe, %50’ye kadar faiz ve %75’e kadar da işletme gideri desteği vermektedir. Ar-Ge ve yenilik projesi/faaliyeti çıktılarının ticarileşmesi ve yatırımı için hazırlanmış olan Program ile teknoloji tabanlı ürün yatırımlarının desteklenmesi hedeflenmektedir. Ayrıntılı bilgi  için https://teknoyatirim.sanayi.gov.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.