Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı'nın “Teknoloji Ürün Yatırım Destek Programı”  başvuruları 21 Temmuz 2014 tarihinde başlamıştır. Program kapsamında; Ar-Ge projelerini tamamlayan firmaların yatırımları için Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından %40’a kadar hibe....

1511 Programı Kapsamında Yeni Çağrılar 
1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı; ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin......
Devamını Oku!  Devamını Oku!
1507- TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) yönelik strateji ve eylem planlarında geliştirilen temel strateji; KOBİ’lerin verimliliklerini, katma değer içindeki paylarının ve uluslararası rekabet güçlerinin artırılması esasına dayanmaktadır. 
1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme
Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 1995 yılından 23 Eylül 2010 tarihine kadar TÜBİTAK ile Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) işbirliği içinde yürütülmüştür. 
 Devamını Oku! Devamını Oku!
  Diğer Duyurular için Tıklayınız!